top of page
  • Facebook

OD 27.12.2019 R.

Specjalność archiwistyczna na studiach historycznych w Instytucie Historii UPH cieszy się niesłabnącym powodzeniem od chwili jej uruchomienia w 2003 roku. Dzieje się tak ze względu na użyteczność tej specjalności, dającą absolwentom zarówno zawód, który można wykonywać w wielu dziedzinach gospodarki narodowej, jak i bardzo szerokie umiejętności praktyczne.

 

Obecnie są to dwie uzupełniające się specjalności:
 - Archiwistyka i biurowość współczesna (na studiach I stopnia)
 - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (na studiach II stopnia)

Dokładamy starań, by studenci mogli realizować program studiów dostosowany do wyzwań współczesności. Pragniemy wyposażyć naszego studenta zarówno w tradycyjne umiejętności archiwistyczne, jak i w możliwości nowoczesnego zarządzania zapisami informacji, przygotować do pełnienia cenionych na rynku pracy stanowisk koordynatora czynności kancelaryjnych oraz zarządcy informacją wewnętrzną i zewnętrzną w administracji, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych, prowadzenia archiwów historycznych, bieżących i repozytoriów cyfrowych w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacjach trzeciego sektora, a także szeroko pojętej pracy biurowej. Wszystko to mieści się w formule naukowo-dydaktycznej jaką oferuje nowoczesna archiwistyka i records management.

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów, działające bardzo aktywnie na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, dało początek środowisku złożonemu z absolwentów, przyjaciół i aktualnych studentów archiwistyki na UPH w Siedlcach, które określić można mianem ARCHIWISTYKI SIEDLECKIEJ. Nasi absolwenci pracują w archiwach ministerstw i centralnych urzędów państwa, w archiwach państwowych i zakładowych, w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej, terenowej administracji państwowej i samorządowej, muzeach i instytucjach kultury.

Warto znaleźć się w tym gronie!

bottom of page